Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Obowiązki pacjenta

 • Pacjent zobowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego.
 • W czasie wizyty lekarskiej, konsultacji, zabiegów, badań itp. pacjent powinien przebywać na sali chorych.
 • Pacjent powinien przestrzegać godzin wyznaczonych na spożywanie posiłków:

śniadanie  8.00 - 8.30

obiad     12.00 - 13.00

kolacja   16.30 - 17.30

 • Pacjent może spożywać produkty żywnościowe dostarczone z zewnątrz, które powinny być odpowiednie  do zaleconej diety, z zachowanym okresem ważności.  Produkty należy przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych – szafka przyłóżkowa, lodówka oddziałowa.
 • Pacjent powinien w salach chorych i innych pomieszczeniach w oddziale, jak również 
   w szpitalu zachowywać się kulturalnie, a w szczególności:

nie zakłócać spokoju innym chorym

nie zakłócać ciszy nocnej – od 22:00 do 6:00

oglądać programy telewizyjne i słuchać radia do godziny 22:00, po godzinie 22:00 przy użyciu słuchawek

wyrzucać do kosza opisanego śmieci ogólne (odpady ogólne) - odpady komunalno-bytowe (śmieci), a do kosza opisanego odpady medyczne - odpady (m.in.  lignina, pampersy, gaziki, waciki itp.) mające kontakt z jego krwią; wydzielinami z nosa, gardła, ucha, narządów płciowych itp.

nie wolno odpadów wyrzucać przez okno lub pozostawiać w miejscach do tego nie przeznaczonych.

 • Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • Pacjent może przebywać w okresie letnim w ogrodzie szpitalnym po uzyskaniu zgody
  lekarza lub pielęgniarki dyżurnej.
 • Pacjent może korzystać z sieci punktów sprzedaży znajdujących się na terenie Szpitala.
 • Pacjentowi przebywającemu na leczeniu, nie wolno:

× przyjmować leków i stosować jakichkolwiek zabiegów bez zgody lekarza,

× zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki

 • Nie wolno:

× spożywać alkoholu, narkotyków, uprawiać gier hazardowych oraz handlu,

× manipulować przy aparaturze medycznej, urządzeniach elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych i windach,

× używać grzałek elektrycznych,

× wychodzić poza obręb oddziału bez powiadomienia pielęgniarki,

× opuszczać terenu szpitala bez uzyskania przepustki od lekarza.

 • Pacjent (lub jego prawny opiekun) jest odpowiedzialny za przedmioty oddane do jego
  użytku na czas pobytu w szpitalu. Za szkody powstałe z jego winy ponosi pełną
  odpowiedzialność finansową.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój