Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

ZESPÓŁ DS. ETYKI

W celu kształtowania postaw etycznych wśród pracowników oraz rozwiązywania problemów natury etycznej związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki

w Stobrawskim Centrum Medycznym w Kup został powołany Zespół ds. Etyki.

Przewodniczący Zespołu ds. Etyki  jest psycholog Pan Dariusz Zawora

Tel. 77 42 74 722, 793 449 739

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój