Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Zakład rehabilitacji leczniczej w Kup

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ
OŚRODKI DZIENNE

Czynne: pon. – sob.: 7:30 - 19:00

Rejestracja: pon.- pt.: 7:00 -14:30.  tel. 77/42 74 717 lub 77/40 65 466

Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
mgr Krystyna Kilian-Blaszczyk
tel. 730 768 738 lub 77/42 74 719

rehabilitacja-kup@szpital-kup.eu

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ, REALIZUJE ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU:

 • Fizjoterapii ambulatoryjnej – realizacja świadczenia zgodnie ze skierowaniem lekarza zlecającego zabiegi rehabilitacyjne.
 • Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci- realizuje świadczenia zlecone przez lekarza ośrodka po przeprowadzonym badaniu w szczególności u dzieci z wadami postawy
  ( kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn dolnych i stóp), zaburzeniach rozwoju ruchowego, zaburzeniach napięcia mięśniowego, mózgowym porażeniu dziecięcym, chorobach układu oddechowego.
  Badania dzieci prowadzą doświadczeni lekarze od wielu lat zajmujący  się rehabilitacją dzieci i młodzieży. Do każdego pacjenta pochodzimy indywidualnie, holistycznie, wykorzystując znane oraz najnowsze metody specjalne stosowane w rehabilitacji dziecięcej.
 • Ośrodka Rehabilitacji Dziennej - realizuje świadczenia zlecone przez lekarza ośrodka po przeprowadzonym badaniu, w szczególności u pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi, reumatologicznymi, neurologicznymi.

Rehabilitacja  w Ośrodkach Dziennych trwa 3 tygodnie. Pacjent korzysta średnio z 5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie przez 5-6 dni w tygodniu, według wskazań lekarza.   

Skierowanie na rehabilitację do:

1. Ośrodków Dziennych (dla dzieci i dorosłych) wystawia:

 •  lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej,
           reumatologicznej, wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej,
 • lekarz POZ  (w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych), 
 • lekarz oddziałów szpitalnych: urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, neurologicznego,
          neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, 
          urologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji 
          ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej, ginekologicznego.

2. Zakładu Rehabilitacji ( fizjoterapia  ambulatoryjna): lekarz POZ  lub lekarz poradni specjalistycznych.

ZABIEGI REHABILITACYJNE WYKONYWANE W ZAKŁADZIE REHABILITACJI LECZNICZEJ 
W KUP:

 • ELKTROTERAPIA:  prądy – diadynamiczne, interferencyjne, TENS, TRABERTA, KOTZA, tonoliza, elektrostymulacja, jonoforeza, galwanizacja , ultradźwięki , ultrafonoforeza;
 • LECZENIE POLEM MAGNETYCZNYM: impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości;
 • ŚWIATŁOLECZNICTWO i TERMOTERAPIA: lampa sollux, bioptron, laseroterapia- skaner, laseroterapia punktowa, okłady żelowe;
 • HYDROTERAPIA: kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, kąpiel perełkowa
 • KRIOTERAPIA: krioterapia miejscowa parami azotu;
 • BALNEOTERAPIA: fango;
 • MASAŻ: suchy częściowy, limfatyczny ręczny, limfatyczny mechaniczny, masaż aparatem Aquavibron;
 • KINEZYTERAPIA: indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia wg. metod neurofizjologicznych, metod reedukacji nerwowo-mięśniowej, mobilizacje i manipulacje), ćwiczenia czynne w odciążeniu , czynne 
  w odciążeniu z oporem, wolne , izometryczne, wyciągi, nauka czynności lokomocji, ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające, ćwiczenia na szynie CPM,
 • TERAPIA SKOLIOZ – korygowanie skrzywienia kręgosłupa metodą FED

  Twórcą metody FED ( Fixation, Elongation, Derotation ) jest  hiszpański profesor Santos Sastre Fernandez.

  Metoda oparta jest na teorii wzrostu, rozwoju i wzajemnym oddziaływaniu  oraz właściwościach chrząstek: neurocentralnej i nasadowe j- występujących w trzonach kręgów, potwierdzonej licznymi pracami badawczymi.

  Proponowana metoda leczenia skolioz oparta jest na zastosowaniu sił korekcyjnych generowanych poprzez urządzenie FED  na skutek ustabilizowania, rozciągnięcia i derotacji kręgosłupa. Skuteczność metody potwierdzona licznymi przypadkami klinicznymi zależna jest w dużej mierze od wczesnej diagnostyki oraz poddania się  terapii , w szczególności u osób z nieukończonym wzrostem kostnym.

   

  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TERAPII METODĄ FED WYMAGANE JEST:

  Specjalistyczne badanie i diagnoza:

  • protokół badania FED zawierający kwestionariusz pytań oraz schemat badania fizykalnego pacjenta.
  • badanie obrazowe RTG – (wymagane celem kwalifikacji) skalometryczne całego kręgosłupa

  z ujęciem 1/3 bliższych odcinków kości udowych, w niektórych przypadkach zalecane badanie RM lub TK. Dokładna analiza zdjęć z dokonaniem pomiarów m.in. kąta skrzywienia wg Cobba, kąta rotacji kręgów (Rimondii), torsji kręgów, oznaczeniem testu Rissera, porównaniem stawów biodrowych i krzyżowo-biodrowych oraz wykonaniem szeregu testów diagnostyki funkcjonalnej

  Klasyfikacja oraz określenie procedur terapeutycznych charakterystycznych dla każdego przypadku i typu skrzywienia.

  • klasyfikacja pacjenta wg podziału Kinga- Moe (5 rodzajów skrzywień kręgosłupa)
  • dobór odpowiednich elementów terapii

   

  NA CZYM POLEGA ZABIEG METODĄ FED ?

  ETAP I
  Przygotowanie fizykalne pacjenta

  • ciepło- stosowane wewnątrz łuków skrzywienia (sollux lub fango)- 15 min
  • elektrostymulacja - stosowana na zewnątrz łuków skrzywienia-15 min

  ETAP II
  Terapia za pomocą urządzenia FED za szczególnym uwzględnieniem aktywnej autokorekcji
  i propriocepcji.

  Po zajęciu miejsca w urządzeniu FED pacjent za pomocą specjalnych szelek podpinany jest do systemu wyciągowego w celu elongacji jak również odciążenia ( wokoło 80 %) kręgosłupa. Następnie za pomocą stabilizatorów dokonuje się odpowiedniego ustawienia i ustabilizowania pacjenta. Siła korekcyjna aplikowana jest na szczyt łuku skrzywienia poprzez siłownik. Wartości siły nacisku (siły korekcyjnej) którą można aplikować pacjentom wynosi od kilkunastu do nawet 100 kg. Efekt terapeutyczny uzależniony jest od wielkości przyłożonego obciążenia , przy czym dąży się do jak najszybszego uzyskania największych wartości dla danego pacjenta. Nacisk podawany jest w kilkunasto-, kilkudziesięciu- sekundowych setach po których następują okresy relaksu (zwolnienia nacisku).
  W czasie relaksu pacjent aktywnie utrzymuje pozycję, którą udało się uzyskać poprzez działanie siły korekcyjnej. Jeżeli mamy do czynienia ze skoliozą dwu lub więcej łukową każdy łuk skrzywienia jest opracowywany oddzielnie. Terapia w urządzeniu trwa do  30 minut( wg. tolerancji pacjenta)

  ETAP III

  Kinezyterapia

  • zestaw ćwiczeń indywidualnie dobrany do określonego rodzaju skrzywienia sklasyfikowanego wg King –Moe-30 min
  • każdy pacjent otrzymuje indywidualny zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu ( niezwykle istotny element kompleksowej terapii)

  Metody uzupełniające

  • Pływanie- rodzaj stylu zalecany po konsultacji z terapeutą ( realizacja poza gabinetem)
  • PNF

  Zaopatrzenie ortopedyczne, gorsety

  • w niektórych przypadkach jako uzupełnienie terapii FED, stosuje się zaopatrzenie ortopedyczne gorsetem typu Cheneau ( realizacja poza gabinetem)

   

  KONTROLA I OCENA WYNIKÓW USPRAWNIENIA:

  • protokół badania FED – po 3 miesiącach terapii
  • porównawcze badanie obrazowe RTG – po 6 miesiącach terapii

   

  TERAPIA METODĄ FED W RAMACH UMOWY Z NFZ

  Kwalifikacji do leczenia metodą FED w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dokonuje lekarz Poradni Rehabilitacyjnej SCM Sp. Z o.o. z/s w Kup na podstawie wywiadu, przeprowadzonego badania fizykalnego i analizy obrazu rtg ( wymagane zdjęcie rtg  skalometryczne całego kręgosłupa z ujęciem 1/3 bliższych odcinków kości udowych w projekcji a-p i bocznej).

 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój