Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Zakład rehabilitacji leczniczej w Pokoju

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ
Czynny: poniedziałek, środa: 7:00 – 18:00   wtorek, czwartek, piątek: 7:00 – 17:00

Rejestracja: pon.- pt.: 7:00 - 14:30, dodatkowo w poniedziałki i środy: 14:30 – 18:00
 tel. 77/40 65 463

Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
dr Jacek Łuniewski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii
tel. 77/40 65 463

 

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ, REALIZUJE ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU:

 • Fizjoterapii ambulatoryjnej – realizacja świadczenia zgodnie ze skierowaniem lekarza zlecającego zabiegi rehabilitacyjne.
 • Ośrodka Rehabilitacji Dziennej - realizuje świadczenia zlecone przez lekarza ośrodka po przeprowadzonym badaniu, w szczególności u pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi i reumatologicznymi.

Rehabilitacja  w Ośrodku Dziennym trwa od 3 do 6 tygodni. Pacjent korzysta średnio 
z 5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie przez 5 dni w tygodniu, według wskazań lekarza.   

Skierowanie na rehabilitację do:

1. Ośrodka Dziennego wystawia:

 • lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, wad postawy,
 • lekarz POZ  (w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych), 
 • lekarz oddziałów szpitalnych: urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, neurologicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej.

2. Zakładu Rehabilitacji (fizjoterapia  ambulatoryjna): lekarz POZ  lub lekarz poradni specjalistycznych.

3. Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej: lekarz POZ  lub lekarz poradni specjalistycznych.

 

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

1. pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ;

2. imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3. rozpoznanie w języku polskim;

4. kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;

5. opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;

6. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;

7. liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;

8. pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Skierowanie powinno zostać zarejestrowane nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia

 

ZABIEGI REHABILITACYJNE WYKONYWANE W ZAKŁADZIE REHABILITACJI LECZNICZEJ W POKOJU:

 • ELKTROTERAPIA:  prądy – diadynamiczne, interferencyjne, TENS, TRABERTA, KOTZA, elektrostymulacja, jonoforeza, galwanizacja, terapia wysokotonowa;
 • ultradźwięki, fonoforeza;
 • LECZENIE POLEM MAGNETYCZNYM: impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości;
 • ŚWIATŁOLECZNICTWO i TERMOTERAPIA: lampa sollux, bioptron, laseroterapia- skaner, laseroterapia punktowa, okłady żelowe;
 • HYDROTERAPIA: kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, kąpiel perełkowa;
 • KRIOTERAPIA: komora kriogeniczna, krioterapia miejscowa;
 • BALNEOTERAPIA: okłady i zawijania borowinowe;
 • MASAŻ: suchy częściowy, limfatyczny ręczny, limfatyczny mechaniczny;
 • KINEZYTERAPIA: indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia wg. metod neurofizjologicznych, metod reedukacji nerwowo-mięśniowej, mobilizacje i manipulacje), ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne 
  w odciążeniu z oporem, wolne, izometryczne, wyciągi, nauka czynności lokomocji, ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające, ćwiczenia na szynie CPM,

 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój