Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Pełnomocnik d/s Praw Pacjenta

Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjenta 
Adriana Mazurkiewicz-Fornalik

Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków 
w poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 10.00 - 13.00
przy ul. Szpitalna 8 (budynek administracji)
tel. 77/40 32 852

e-mail: a.mazurkiewicz@szpital-kup.eu

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój