Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Kup
(dawniej: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych
z/s w Kup) uprzejmie informuje, że
brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami
Szpitala w Kup w latach 1991-1995 i Szpitala w Pokoju w latach 1988-1997
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 31.03.2019r.  po uprzednim złożeniu wniosku.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój