Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

UROCZYSTE OTWARCIE ODDZIAŁÓW SZPITALA W KUP

Mimo, że Oddział Chorób Wewnętrznych i Zakład Diagnostyki Endoskopowej już od dłuższego czasu pracuje w nowych wyremontowanych pomieszczeniach, to 18 grudznia 2019r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie wyremontowanych  pomieszczeń.

Na uroczystość przybyli liczni goście: Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Roman Kolek, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Pan Piotr Szlapa, Sekretarz Województwa Pana Adam Maciąg, Radni  Gminy Dobrzeń Wielki Pan Janusz Piontkowski i Jerzy Bednarz, członkowie Rady Nadzorczej SCM, wykonawca remontu Pan Sławomir Hądzel, projektant Pan Paweł Hirsz, przedstawiciel Biura Poselskiego Pana Ryszarda Wilczyńskiego oraz Dyrektorzy i Prezesi szpitali Woj. Opolskiego.

W krótkiej prezentacji Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju Pan Mirosław Wójciak przedstawił poszczególne etapy z realizacji wyżej wymienionych inwestycji.

Przebudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny Pracowni Diagnostyki Endoskopowej wyniosła 2 099 584 zł.

Przebudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny Oddziału Chorób Wewnętrznego wyniosła 2 626 220 zł.

Obydwa przedsięwzięcia były dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na łączną kwotę 2 871 713 zł.  i z Województwa Opolskiego na łączną  kwotę 1 535 912 zł.

 

 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój